senselogic.sitevision.content.jcr.session.SessionImpl@55412c28 Språk:
[Svenska]
EN SV

Vi ger kraft åt ett samhälle i förändring.

Om oss

Säg hej till Nordion Energi

Samhället befinner sig i förändring där klimatfrågan står i centrum. Nordion Energi är en ny koncern som har bildats för att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi.

Idag har vi infrastruktur för gas och el och mer grön energi står högt på vår lista. Men vi vill mer än så. Vi satsar vår kraft på att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar.

Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen är att göra den tillgänglig - där den behövs, när det behövs och till ett konkurrenskraftigt pris. Det är här infrastrukturen spelar en avgörande roll.

Det är en spännande resa vi ska göra tillsammans med våra kunder och andra partners som har samma mål. Välkommen till Nordion Energi.

Vår verksamhet

En hållbar omställning är en av vår tids största utmaningar. Omställningen pågår för fullt i vår omvärld. Sverige har kommit långt, men mycket arbete återstår, inte minst om vi fortsatt vill ha en ledande roll. Omställningen förutsätter samverkan mellan olika produktionsslag och energisystem. Förmågan att flexibelt överföra och lagra energi kommer att vara avgörande.

Vi spelar en viktig roll.

Nordion Energi består av Swedegas och Weum som arbetar med infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. Gasens roll i omställningen av svensk industri, liksom till ett hållbart energi- och transportsystem, är central, inte minst tack vare dess flexibilitet och lagringsförmåga. Stödet för en ökad användning av grön gas är stort, både inom politik och näringsliv – och Nordion Energi tar ansvar för att driva på för en snabbare övergång till förnybara gaser, inte minst vätgas som kommer att bli viktig i omställningen framåt.

I koncernen ingår också Falbygdens Energi som erbjuder elnät i Falköping med omnejd. Vi jobbar båda aktivt inom hela koncernen med att öka andelen förnybar energi i vår infrastruktur. Tillsammans har vi nästan 40 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll. Men vi vill mer än så. Vi börjar nu bygga en energikoncern med ett bredare utbud av hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning.

Läs mer hos Swedegas.
Läs mer hos Weum.
Läs mer hos Falbygdens Energi.

Hållbarhet.

Genom att driva och investera i infrastruktur har Nordion Energi en samhällsnyttig, kapitalintensiv och långsiktig verksamhet. Både verksamhet och investeringar ska svara upp mot höga krav och bidra till både ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsmiljö. Hållbarhet är integrerat i hela Nordion Energis verksamhet och angår alla medarbetare. De engageras i hållbarhetsarbetet genom att hållbarhet är integrerat i aktiviteter och mål, och är en central del i det dagliga arbetet.

I Hållbarhetsredovisningen sammanfattas hållbarhetsarbetet under det senaste kalenderåret.

Hållbarhetsredovisning 2022 (SE) Pdf, 1 MB.
Hållbarhetsredovisning 2022 (EN) Pdf, 1 MB.

Långsiktigt ägande.

Nordion Energi ägs av European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II) förvaltad av Igneo Infrastructure Partners , som är en del av First Sentier Investors Group (FSI). FSI är en global fondförvaltare med mer än 20 års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar. EDIF II, där investerarna främst är europeiska pensionsfonder, fokuserar på långsiktiga investeringar i europeiska infrastrukturföretag.

 

 

TRE STORA TRENDER

 

Tre trender har stor påverkan på all utveckling i samhället – och på vårt arbete.

Dekarbonisering

Klimatomställningen måste gå snabbare. Det finns energi och distribution med mindre klimatavtryck som fungerar redan idag. Och då krävs nya former av samverkan mellan samhällets olika aktörer för att realisera den möjligheten.

Decentralisering

Produktion och konsumtion av energi sker inte på samma sätt som förr. Idag är lösningarna för hantering av energi snarare lokala än nationella.

Digitalisering

Data är vår tids största tillgång. Genom digitalisering skapar vi nya och attraktiva erbjudanden för alla våra kunder.

AKTUELLT

 • Nordion Energi tar nya steg på resan mot 100 procent grön energi


  Trots fjolårets turbulens på energimarknaden kunde vi redovisa fina resultat kopplat till våra hållbarhetsmål – samtidigt som vi lanserade initiativ inom vätgas och biogas. Nu finns hållbarhetsredovisningen att läsa i sin helhet.
 • Pressmeddelande: Nature Energy och Nordion Energi ingår partnerskap för produktion av biogas i Sverige


  Ett partnerskapsavtal mellan Nordion Energi, specialiserade i energiinfrastruktur, och Nature Energy, en ledande aktör inom produktionen av biogas och förnybar energi från organiskt avfall, kommer att undersöka möjligheterna att öka mängden biogas som produceras i Sverige.
 • Nordion Energi förstärker med experter med fokus på industrins behov av vätgas


  Nordion Energi, som är specialiserade i energiinfrastruktur, förstärker sin satsning på vätgasinfrastruktur och anställer ytterligare experter inom området – Björn Santana Arvidsson och nyligen Mox Murugan och Anders Järvelä.
 • Nytt samarbetsprojekt för att utveckla havsbaserad vätgasinfrastruktur i Östersjöregionen


  Nordion Energi ingår i nytt samarbetsprojekt Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) tillsammans med Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.
 • Nordion Energi har tilldelats priset ”IJGlobal ESG Corporate Transition – Energy”


  Nordion Energi har fått en utmärkelse för sitt arbete för ett hållbart energisystem! I hård internationell konkurrens tilldelades vi priset "IJGlobal ESG Corporate Transition Award - Energy" vid en högtidlig ceremoni - IJGlobal ESG Awards 2022 - i The Honourable Artillery Company i London den 19 oktober 2022.
 • Ökad beredskap för gasnätet i sydvästra Sverige


  Med anledning av sabotagen riktade mot Nord Stream 1 och 2 samt det säkerhetspolitiska läget i Sverige, har Nordion Energi - som genom sitt dotterbolag Swedegas äger, driver och är systembalansansvarig för stamnätet för gas i sydvästra Sverige - ökat sin beredskap och vaksamhet.
 • Nordion Energi förstärker med nya medarbetare med fokus på industrins behov av vätgas


  Nordion Energi, som är specialiserade i energiinfrastruktur, förstärker nu sin satsning på vätgasinfrastruktur och anställer nya medarbetare med lång erfarenhet av grön omställning med fokus på vätgas – Mox Murugan och Anders Järvelä.
 • Sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning får statligt stöd


  Nu startar ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS ( Carbon Network South Sweden). Nordion Energi är en av aktörerna i projektet som leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.   
 • Energimyndigheten utlyser tidig varning


  Energimyndigheten har idag utlyst krisnivå tidig varning för det västsvenska gasnätet. Detta som en följd av utlysningen av tidig varning av Energistyrelsen för gasnätet i Danmark.
 • EHB presenterar fem potentiella vätgaskorridorer för att uppnå Europas vätgasmål till 2030


  Nordion Energi är en del av European Hydrogen Backbone (EHB), ett initiativ att påskynda Europas utsläppsmål genom att definiera infrastruktur för vätgastransport i hela Europa. Nordion Energi och Gasgrid Finlands initiativ Nordic Hydrogen Route är en del av denna vision. Att utveckla en gränsöverskridande vätgasinfrastruktur runt Bottenviken för att effektivt transportera energi från producenter till konsumenter och säkerställa att de har tillgång till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad i regionen.
 • Nordion Energi fortsätter minska sina klimatpåverkande utsläpp


  Positiva resultat i Nordion Energis hållbarhetsredovisning för 2021.
 • Pressmeddelande: Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserar Nordic Hydrogen Route – Europas första storskaliga och gränsöverskridande vätgasinfrastruktur


  Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserade idag initiativet Nordic Hydrogen Route . Detta skedde i närvaro av bland annat av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.
 • Gasgrid Finland och Nordion Energi har kommit överens om att undersöka möjligheterna att samarbeta inom vätgasinfrastruktur och marknadsutveckling i Bottenviksregionen


  De nationella systemoperatörerna för gastransmission (TSO) i Finland och Sverige, Gasgrid Finland respektive Nordion Energi, har kommit överens om att undersöka förutsättningarna för att utveckla ny vätgasinfrastruktur i Bottenviken. Efterfrågan på vätgas, som främst används för att möjliggöra omställning och expansion av industrierna i regionen, uppskattas till 100 TWh.
 • Vätgasstrategi med angelägna prioriteringar – nätutbyggnaden för långsam


  Energimyndighetens förslag till nationell strategi pekar tydligt ut vätgasens viktiga roll, men saknar tillräcklig ambition vad gäller utbyggnad av nödvändig, ny infrastruktur för distribution av vätgas. Detta trots att vätgasinfrastruktur framhålls i strategin som det mest kostnadseffektiva sättet att transportera energi, redan vid ganska låga volymer. Nu krävs skyndsam nationell planering för att möta industrins och transportsektorns behov och för att Sverige ska hålla samma tempo som övriga Europa.
 • Stort behov av lagstiftning för att stimulera utbyggnad av vätgas som en del i att nå klimatmålen


  I förra veckan publicerade konsortiet Gas for Climate ett policydokument för lagstiftning kring vätgas. Denna rapport samlar visionen för oss och 10 andra europeiska transmissionsnätsoperatörer om hur lagstiftning i EU kan bidra till att skapa en särskild vätgasinfrastruktur i Europa.
 • Pressmeddelande: Ny rapport visar att Sverige står inför en omfattande utbyggnad av infrastruktur för vätgas för att nå klimatmålen


  För att klara industrins och transportsektorns omställning behöver Sverige bygga en helt ny infrastruktur för vätgas. I rapporten ”The role of gas and gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways 2020-2045” som lanserades vid ett webbinarium med Energiforsk säger författarna att detta kan vara en av de största infrastruktursatsningarna som Sverige någonsin stått inför.
 • Nordion Energi fortsätter minska sina klimatpåverkande utsläpp


  Positiva resultat i koncernens hållbarhetsredovisning för 2020.
 • Nordion Energi satsar på elnät i Falköping


  Nordion Energi och Solör Bioenergi har idag slutfört förhandlingarna kring Falbygdens Energi.
 • Stora vinster med samverkan kring CCS visar förstudie från CinfraCap


  Genom samverkan kan Göteborgsregionens företag nå klimatmålen snabbare, men det kommer att innebära investeringar i mångmiljardklassen. Det visar den förstudie som CinfraCap nu presenterat om en gemensam infrastruktur för transport av koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning.
 • Pressmeddelande: Gemensam europeisk vision för vätgasinfrastruktur knyter ihop 21 länder


  En ny rapport presenterar en gemensam europeisk vision för en 39 700 km lång vätgasledning i 21 länder.
 • Solör Bioenergi tar över verksamheterna för fjärrvärme och stadsnät i Falbygdens Energi - Nordion Energi driver vidare verksamheten för elnät


  Under maj månad sker det en förändring i Falbygdens Energi. Solör Bioenergi kommer då att ta över verksamheten för stadsnät och fjärrvärme, medan Nordion Energi fortsätter att driva verksamheten för elnätet.
 • Falbygdens Energi blir en del av Nordion Energi


  Energiinfrastrukturbolaget Nordion Energi har förvärvat Falbygdens Energi. Tillsammans vill bolagen fortsatt satsa på att utveckla ett hållbart och flexibelt energisystem, rustat för framtiden.
 • Pressmeddelande: Nödvändigt att införa mål för förnybar gas för att uppnå de europeiska klimatmålen, menar nytt policydokument från Gas for Climate


  Gas for Climate förespråkar i ett nytt policydokument att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030. Målet stöds av två delmål om åtta procent hållbar biogas och tre procent förnybar vätgas och bör införas i EU:s direktiv om förnybar energi, RED-direktivet.
 • Särskilt yttrande – Fossilfritt Sveriges förslag till vätgasstrategi


  Fossilfritt Sverige har idag presenterat ett förslag till nationell vätgasstrategi. Nordion Energis VD Hans Kreisel har deltagit i arbetet.
 • Pressmeddelande: Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige


  Vilket är det smartaste sättet att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant? För att finna svaret har fem stora energiaktörer i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj startade en förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Nu råder det full aktivitet vid ritbord och ute i hamnen när projektets förstudie nått halvvägs i mål.
 • Pressmeddelande: Ny rapport från Gas for Climate visar positiv utveckling av biogas och vätgas i Europa


  Rapporten innehåller en marknadsöversikt och visar trender relaterade till uppskalning av biogas och grön och blå vätgas i Europa. Resultatet visar bland annat tydligt att produktion av biogas ökar snabbt och kostnaderna minskar. Flera vätgasprojekt väntas också starta de kommande åren.
 • Pressmeddelande: Nordion Energi tar ytterligare ett kliv mot 100% grön energi och ansluter till europeisk vätgasallians


  Som en del i arbetet mot ett hållbart samhälle är Nordion Energi nu en del av European Clean Hydrogen Alliance, ett initiativ från EU-kommissionen för att driva implementeringen av EUs vätgasstrategi. Vätgasen kommer att spela en avgörande roll i omställningen av energisystemet och möjliggöra för många sektorer i samhället att nå sina klimatmål.
 • Pressmeddelande: Gasbarometern visar fortsatt stabil ökning av andelen biogas i stamnätet


  Efter flera år av stadig ökning av andelen biogas i det svenska stamnätet för gas är det första halvåret 2020 inget undantag. Andelen uppgår till 28,6% och är en positiv utveckling jämfört med 2019 års mätning (23,4% över året).
 • Pressmeddelande: Nordion Energis VD Hans Kreisel tar plats i Elektrifieringskommissionen


  I samband med lanseringen av Elektrifieringskommissionen klargjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth att vätgasen kommer starkt och behöver spela en central roll i elektrifieringen av de tunga vägtransporterna samt sjöfarten och flyget. Det är en viktig anledning till att Hans Kreisel nu bjuds in för att ta aktiv del i kommissionens arbete för en snabbare omställning av transportsektorn.

VÅRT ERBJUDANDE

Så vill vi bidra till Sveriges energiomställning.

Framtidens energi.

Det råder ingen brist på förnybar energi – tillgången är i princip oändlig. Utmaningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser.

Tillgången på grön gas måste öka i Sverige. Biogas är den gröna gas som det är störst efterfrågan på. Fler behöver få tillgång till biogas; ett sätt är att hjälpa biogasproducenter att nå en större marknad genom att ansluta biogasanläggningar till gasnät, för lagring och transport. Då kan storskalig biogasproduktion ta fart. Och både tunga transporter och sjöfart får tillgång till förnybart bränsle. Genom satsningar på flytande biogas (LBG) kan vi underlätta sjöfartens omställning. Vi arbetar också för att öka tillgången till förnybar vätgas, som är en viktig energikälla när tung industri ställer om.


Knyter ihop energisystem.

För att klara omställningen behöver energisystemen för el, gas och värme knytas ihop, så kallad sektorkoppling. Vi ska genom fördjupat samarbete med andra aktörer och sektorkoppling öka den totala volymen förnybar energi. Och energiförsörjningen tryggas.

Det finns teknik – som Power to Gas – som tar tillvara överskottsenergi från väderberoende energikällor, till exempel vindkraft, som kan lagras och transporteras i gasnät.

Genom att använda vår kunskap och klimatneutrala infrastruktur för transport och lagring av gas, tar vi vårt ansvar för att klimatmålen nås.

Det här kan vi göra nu.

 

Företag, kommuner och energibolag

Industrier använder gas både som högeffektivt bränsle och som processråvara. Gas används också för att värma upp fastigheter, som bränsle i gasbilar, för att tillföra uppvärmning samt koldioxid i växthusodlingar och hjälper professionella kockar i restaurangköken att skapa det bästa för sina matgäster. Fartyg bunkrar flytande gas som bränsle. Allt detta erbjuder vi.

Ibland måste gasen levereras med högt tryck. Det ordnar vi också.

Och du kan alltid välja biogas hos din gasleverantör.


För dig som privatperson

Gas för uppvärmning eller för att laga mat som proffsen? Du kan ha både och. Tryggt och driftssäkert levereras gasen hem till dig i ledningar under mark. Inga beställningar att hålla reda på, ingen lagring och inga transporter. Som privatkund får du hjälp av oss med allt från att koppla in gasen till att serva din anläggning. Vi finns till hands när du behöver oss. Hos gasleverantören kan du fråga efter biogas, som är förnybar.

VI PÅ NORDION ENERGI

Kontakta oss

Huvudkontor

Nordion Energi AB

Box 362, SE-201 23 Malmö

Riggaregatan 57, Malmö

T: 010-178 84 00

info@nordionenergi.se

Swedegas

Johan På Gårdas Gata 5A

412 50 Göteborg

T: 031-43 93 00 info@swedegas.se

Weum

Riggaregatan 57

201 23 Malmö

T: 0774-41 42 00

info@weum.se

Falbygdens Energi

Bangatan 5

521 43 Falköping

T: 0515-77 75 00

kundservice_falbygden@nordionenergi.se

Mediakontakt

Saila Horttanainen

 

saila.horttanainen@nordionenergi.se

Ekonomikontakt

 

 

finance@nordionenergi.se

Kontakta oss

Huvudkontor

Nordion Energi AB

Box 362, SE-201 23 Malmö

Riggaregatan 57, Malmö

T: 010-178 84

info@nordionenergi.se

Swedegas

Johan På Gårdas Gata 5A

412 50 Göteborg

T: 031-43 93 info@swedegas.se

Weum

Riggaregatan 57

201 23 Malmö

T: 0774-41 42

info@weum.se

Falbygdens Energi

Åslegatan 1

521 41 Falköping

T: 0515-77 75 00

info@falbygdensenergi.se

Mediakontakt

Saila Horttanainen

 

saila.horttanainen@nordionenergi.se

Ekonomikontakt

 

 

finance@nordionenergi.se