Styrelse

Nordion styrelse - Anders Sundström

Anders Sundström
Styrelseordförande 

Nordion styrelse - Stefan Seipl

Stefan Seipl
Styrelseledamot 

Nordion styrelse - Devina Parasurman

Devina Parasuraman
Styrelseledamot 

Nordion styrelse - Per Gunnarsson

Per Gunnarsson
Biträdande medarbetar-
representant Unionen 

Martin Eckner

Martin Eckner
Medarbetarrepresentant,
suppleant

Nordion styrelse - Brita Dalunde

Britta Dalunde
Styrelseledamot 

Nordion styrelse - Mats Hope

Mats Thunes Hope
Styrelseledamot 

Nordion styrelse - Stefan Gleven

Mattias Svensson
Medarbetarrepresentant
Sveriges ingenjörer

Nordion styrelse - Ylva Nordlund

Ylva Nordlund
Biträdande medarbetar-
representant Sveriges Ingenjörer 

Michael Strand

Michael Strand
Medarbetarrepresentant
Svenska Elektrikerförbundet